За родители

Списък на приетите филиал VI-то нови деца

Списък на приетите I A група Делфинче

Списък на приетите деца за I Б група Слънчице

Списък на приетите ясла А

Списък на приетите ясла ББ

Информация за предоставяне на административни услуги

Събиране на средства от родителите на децата

Заявление за прием – 2018 г.

Необходими медицински документи

Необходими документи и изследвания за детска ясла

Наредба №2 за таксите в ДГ – община Перник

Наредба за записване в общински ДГ в Перник