Централна сграда

група “ Калинка“

учители – Е. Игнатова / С. Темелкова

помощник възпитател – Ж. Владимирова

 

група “ Мечо Пух“

учители –В. Илиева / П. Андреева

помощник възпитател – Л. Стоянова

 

група “ Делфинче“

учители –Д. Радева / Е. Андонова

помощник възпитател – Н. Малинова

 

група  – „Жълтото Пате“

учители –Д. Михайлова / З. Василева

помощник възпитател – Е. Стоянова