Филиал VI-то училище

група – „Звездичка“

учители – Н. Петрова / Д. Григорова

помощник възпитател – В. Павлова

 

група – „Плодчета“

учители – Е. Теодосиева / К. Григорова

помощник възпитател – В. Велинова