Филиал Л. Ивошевич

група – Дъга“

учители – И. Аврамова/ Е. Църнева

помощник възпитател – М. Зарева

 

яслена група „А“ – „Зайо Байо“

мед. сестри – Балева/Петрова

помощник възпитатели – Стоянова/ Траянова

 

яслена група „Б“ – „Звънче“

мед. сестри – П. Иванова/ Панова/ Станчева

помощник възпитател –  Ставриева