Блок Б

група  „Пчеличка“

учители –М. Сергиева /В. Денкова

помощник възпитател – М. Спасова

 

група „Слънчице“

учители  – Н. Кирилова /М.  Иванова

помощник възпитател – Т. Манова

 

група „Пипи“

учители – Р. Борисова / О.Стоянова

помощник възпитател – Н. Асенова